تمام مطالب دسته بندی: ویدیو انگیزشی
ویدیو انگیزشی «رویا»

ویدیو انگیزشی «رویا»

دیدن ویدیو و کلیپ‌های انگیزشی همیشه سبب بالارفتن انگیزه و انرژی می‌شود. بسیاری از ما در زندگی با مسائل و مشکلات فراوانی برخورد می‌کنیم که انگیزه و روحیه‌مان را از دست می‌دهیم. به عنوان انسانی توانمند باید بدانیم که نسبت به چه چیزها و چه کارهایی دوباره انگیزه و انرژی خودمان را بدست می‌آوریم. بهتر است لیستی از کارهایی که به ما انگیزه و انرژی می‌دهد را نوشته و در هنگام مسائلی که برای ما پیس می‌آید به آن رجوع کرده و دوباره قوای خودمان را بدست آوریم. من چنین لیستی دارم و بیشتر از ده مورد از کارهایی که به من انرژی و انگیزه می‌دهد را یادداشت کرده‌ام. همیشه زمانی که به مسئله و چالشی برخورد می‌کنم به این […]